Rechten en plichten van de huurder

Zowel de huurder als de verhuurder moeten zich aan een aantal regels houden.

De rechten en plichten voor de huurder zijn:

  • Op tijd de huur betalen.
  • De woonruimte bewonen als een goed huurder.
  • Bij het beëindigen van de huurovereenkomst de woonruimte weer in goede staat achterlaten.
  • Verrichten van klein onderhoud als: binnenschilderwerk, het repareren van lekke kranen, vervangen van kapotte stopcontacten, hang en sluitwerk van ramen en deuren, etc.
  • De woonruimte op een behoorlijke wijze inrichten.
  • Je houden aan de afspraken zoals vermeld in het contract.

De rechten en plichten van de verhuurder zijn:

  • Zorgen voor het zogenaamde “groot onderhoud” zoals het buitenschilderwerk, het schilderen van gemeenschappelijke gangen en trappenhuizen, het dak en de goten.
  • Zorgen voor de continue levering van gas, water en elektra. (als de kamer “inclusief” wordt verhuurd).
  • Rustig gebruik van de woonruimte garanderen.
  • De woonruimte in goede staat aan de huurder leveren.

Voor studenten die bij een hospita wonen gelden iets andere regels dan normaal. Zo mag de hospita de huur in de eerste 9 maanden zonder reden opzeggen. Er geldt dan wel een opzegtermijn van 3 maanden. Na 9 maanden moet de hospita wél een gegronde reden hebben om de huur op te kunnen zeggen.

Het houden van huisdieren en het draaien van muziek kun je het beste van tevoren bespreken. De verhuurder mag je in principe geen beperkingen opleggen aan het ontvangen van bezoek, als je zo af en toe iemand wilt laten slapen kan hij/zij daar geen bezwaar tegen maken.

Je huurbaas kan wel bezwaar maken als je iemand voor langere tijd in huis neemt, dit heet permanente bewoning. Maar 2 of 3 nachten logeren kan niet gezien worden als permanente bewoning en een logeerverbod in je huurcontract is echt onzin.

Verder mag je feest vieren wanneer het je uitkomt, denk alleen aan de buren. Daarnaast moet een verhuurder net als ieder ander aanbellen en kloppen voordat hij/zij naar binnen komt. Dat geldt voor je kamerdeur, niet voor het pand!

Over bovenstaande regels kan wel eens onenigheid met je huurbaas ontstaan. Kom je er samen niet uit vraag dan advies bij een Bureau voor Rechtshulp.