Niet meer bij je ouders wonen

Om verschillende redenen kan het thuis bij je ouders niet goed gaan. De spanningen kunnen zo hoog oplopen dat het beter is dat je een tijd(je) uit huis gaat.

Het kan ook zijn dat ouders niet in staat zijn voor hun kinderen te zorgen. Je wordt dan voor een korte of lange tijd “uit huis geplaatst”.

Een uithuisplaatsing is niet alleen ingrijpend voor een jongere zelf maar ook voor de rest van het gezin. Een uithuisplaatsing gebeurt dan ook niet zomaar, alle andere hulp is dan niet genoeg gebleken. Bij alle uithuisplaatsingen van jongeren onder de 18 jaar is een medewerker van Bureau Jeugdzorg betrokken.

Als je niet meer thuis kunt wonen en je moet weg zijn er meerdere mogelijkheden, je kan naar een pleeggezin, crisisopvang, internaat of leefgroep. Over de laatste drie kun je hieronder meer lezen. Waar je geplaatst wordt bepaalt de medewerker van Bureau jeugdzorg in overleg met jou en je ouders.

Opvang in een pleeggezin

Het kan dus dat je in een pleeggezin wordt opgevangen. Dit is meestal tijdelijk, al kan de tijdsduur wel variĆ«ren van een week tot een jaar of langer. Bijna altijd wordt het contact met de ouders aangehouden. De organisatie “Jongeren in Pleeggezinnen” * geeft informatie en brengt pleegkinderen met elkaar in contact. Ze organiseren bijvoorbeeld gespreksgroepen en kampen.

Opvang in de crisisopvang

Mocht de situatie thuis zo uit de hand gelopen zijn dat je per direct weg moet omdat je bijvoorbeeld gevaar loopt, dan kom je in een crisisopvang en wordt er vanuit daar bekeken waar je naar toe kan.