Studiefinanciering en IB-groep

Als het gaat om studiefinanciering ben je misschien wel gewend aan de naam IB-groep. Zij zijn vanaf 1 januari samen gegaan met het CFI en hun nieuwe naam is DUO !

Je hebt in principe recht op studiefinanciering als je 18 jaar of ouder bent en een voltijd opleiding volgt in het beroepsonderwijs (beroepsopleidende leerweg) of het HBO of aan de universiteit. De studiefinanciering start in de eerste maand van het kwartaal dat volgt op je 18e verjaardag.

Ben je bijvoorbeeld op 18 januari jarig dan begint de studiefinanciering op 1 april. Het is wel belangrijk op tijd de studiefinanciering aan te vragen. Dus vraag het in ieder geval een paar maanden voor je 18e verjaardag aan. Als jij je aan wilt melden voor HBO of universitair onderwijs dan gaat dit meestal via Studielink. Je moet je daar eerst inschrijven en aanmelden, pas daarna krijg je een aanvraagformulier van de school van jouw keuze.

Ook daarom is het belangrijk je studiefinanciering op tijd aan te vragen.

Basisbeurs

Je studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs en een OV-studentenkaart en mogelijk ook een aanvullende beurs en een rentedragende  lening. De overheid gaat er vanuit dat er drie partijen meebetalen aan de kosten die studeren met zich meebrengt. De overheid zorgt voor de basisbeurs en de OV-studentenkaart. Daarnaast verwacht de overheid van je ouders een bijdrage, kunnen ze die niet betalen dan heb je recht op een aanvullende beurs. Tot slot kan je natuurlijk zelf ook je steentje bijdragen, door een (bij)baan te nemen. Lukt dit niet dan kun je een bedrag bij DUO lenen.

Iedereen krijgt minimaal de basisbeurs, het inkomen van je ouders is niet van invloed op deze basisbeurs.

Daarnaast kun je een beroep doen op een aanvullende beurs. Het inkomen van je ouders bepaalt of je een aanvullende beurs kunt krijgen en zo ja, hoe hoog die beurs dan is. Deze beurs is niet standaard. Je moet dit zelf aanvragen via het aanvraagformulier.

Als je een aanvullende beurs aanvraagt krijgen je ouders twee formulieren thuis. Hierop moeten zij hun gegevens invullen. DUO gaat dan de inkomensgegevens van je ouders opvragen bij de Belastingdienst. Het gaat dan om gegevens uit het zogenoemde “peiljaar”. Het peiljaar ligt twee jaar voor het jaar waarvoor je studiefinanciering aan vraagt.

Vraag je bijvoorbeeld aan voor 2010 dan bekijken ze de gegevens van het jaar 2008. Nadat DUO het inkomensplaatje duidelijk heeft, krijgen je ouders een bericht thuisgestuurd. Hierop staat het bedrag dat zij op grond van hun inkomen zouden kunnen bijdragen aan je studie. Zij zijn dit echter niet verplicht. Willen je ouders dit niet aan jou betalen, dan kun je dat bedrag als lening krijgen.

Bij DUO kun je dus geld lenen, over dit geleende bedrag betaal je uiteraard wel rente. Denk bij het aanvragen van een eventuele lening er wel aan dat aan het eind van je studie deze lening ( + rente ) flink opgelopen kan zijn.

Ook heb je recht op een OV-jaarkaart. Je kunt hiermee in het weekend of door de week (jij mag kiezen) gratis (of met korting) reizen met het openbaar vervoer. Vanaf 1 januari 2010 bestaat de OV-studentenkaart niet meer in zijn huidige vorm. Vanaf dan reis je met een Studenten OV-chipkaart.

Voor meer informatie over de studiefinanciering, de hoogte van de bedragen en de OV-jaarkaart kun je terecht op de site van de DUO: www.ocwduo.nl. Daar kun je de aanvraagformulieren ook downloaden.

Tot slot; als je beroepsopleiding doet op niveau één of twee dan is je studiefinanciering een gift. Je betaalt na je opleiding alleen een eventuele lening terug. Volg je een opleiding op niveau drie of vier of HBO of universitair onderwijs, dan krijg je studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. Als je binnen 10 jaar een diploma haalt wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift en betaal je alleen een eventuele lening terug. Ook je OV-jaarkaart valt in dat geval onder de prestatiebeurs. Voor meer informatie hierover kun je ook terecht op de site van DUO.