Spijbelen

Het naleven van de leerplicht wordt gecontroleerd door de leerplichtambtenaar. Als je meer dan 3 dagen achter elkaar van school wegblijft, zonder geldige reden, moet jouw school dit melden aan de leerplichtambtenaar. Die gaat dan uitzoeken waarom je wegblijft, spijbelt dus. Hij gaat samen met jou, je ouders en de school praten om een oplossing te vinden.

Het zou ook kunnen dat je door deskundigen wordt besproken in het Zorg Advies Team (ZAT), zij bespreken de leerlingen die problemen hebben.

Boete of gevangenisstraf

Mocht het spijbelen doorgaan dan kan er een straf volgen. Je ouders kunnen een geldboete (minimaal 2 en maximaal € 2.250,-) of zelfs gevangenisstraf krijgen (maximaal 1 maand).

Vanaf 12 jaar ben jezelf verantwoordelijk voor je spijbelgedrag en kun je ook een geldboete of gevangenisstraf krijgen. Daarnaast is er de mogelijkheid dat je een taakstraf krijgt.

Wist je trouwens dat als jij spijbelt en je bevindt je op een openbare plaats, bijvoorbeeld in het park of in de stad, je dan door de politie terug naar school gebracht kan worden?!