Schoolkosten en tegemoetkoming

Als je op de basisschool zit dan zijn de schoolboeken en leermiddelen allemaal gratis. Dit verandert als je naar het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs gaat. Daar moet je dat allemaal zelf betalen. Die kosten kunnen flink oplopen. Denk daarbij aan schoolboeken, maar ook bijvoorbeeld je bus- of treinabonnement. Je ouders kunnen, als ze niet teveel verdienen, in aanmerking komen voor de regeling Tegemoetkoming ouders.

Bijdrage in de schoolkosten

De tegemoetkoming is een bijdrage in de schoolkosten. De hoogte hiervan is afhankelijk van het inkomen van je ouders.

Als je 18 jaar of ouder bent kun je de tegemoetkoming zelf aanvragen. Dit bestaat dan uit een basistoelage (onafhankelijk van het inkomen van je ouders) en een aanvullende toelage (wel afhankelijk van het inkomen van je ouders). Verder maakt het voor de hoogte van het bedrag ook nog uit of je thuis woont of zelfstandig.

Voor actuele bedragen van de toelages kun je kijken op de site van DUO: www.ocwduo.nl.