Decaan

In het voortgezet onderwijs krijg je te maken met veel verschillende leraren. Daarnaast heb je vaak een decaan en een leerlingbegeleider. Dat zijn leraren die als speciale taak ernaast hebben om leerlingen te begeleiden.

De decaan heeft veel informatie over opleidingen (en de eisen die daaraan worden gesteld), stages en werkplekken. Ook weet hij alles van de regels die gelden bij jou op school. Bij de leerlingbegeleider kun je terecht met al je persoonlijke vragen en problemen.

Verder is er op bijna elke school een vertrouwenspersoon, bij hem kun je ook terecht met al je, persoonlijke, vragen en/of problemen.