Schoolarts en huisarts

De schoolarts, ook wel jeugdarts genoemd, komt bij jou op school langs. Je kunt altijd bij hem of haar terecht met vragen op allerlei gebied. De GGD heeft het telefoonnummer van de schoolarts bij jouw in de buurt. Ook kun je de schoolarts via je school bereiken.

Geheimhoudingsplicht

De schoolarts heeft geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat de arts niets van wat je besproken hebt door mag vertellen, bijvoorbeeld ook niet aan je ouders, als jij dat niet wilt.

Toestemming

Als je 12¬†jaar of ouder bent dan is voor een medische behandeling, naast de toestemming van je ouders, ook jouw eigen toestemming vereist. Jij en je ouders, hebben recht op volledige informatie. De informatie moet op zo’n manier aan jou worden gegeven dat je die ook begrijpt. Ook heb je altijd het recht je dossier in te zien.

Zelfstandig beslissen op je 16e

Vanaf je 16e mag je helemaal zelfstandig beslissen over een medische behandeling. Ondanks het feit dat je op je zestiende nog minderjarig bent, mag jij je medische dossier inzien zonder de toestemming van je ouders. Jij hebt het recht op volledige informatie. Je ouders hebben dit recht alleen wanneer je hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Met je huisarts kun je ook al je vragen of klachten over je gezondheid bespreken. Ook de huisarts heeft geheimhoudingsplicht. Het is belangrijk dat je goed naar je lichaam luistert en dat je eventuele klachten serieus neemt. Er zijn verschillen websites waar je informatie kan vinden over alles wat met gezondheid heeft te maken.