Strafblad

Het strafblad in de oude vorm bestaat niet meer. Vanaf april 2004 worden alle strafbare feiten die vanaf het 12e jaar zijn gepleegd, op één plek geregistreerd.

Daar wordt ook geregistreerd welk gevolg dat strafbare feit heeft gehad, bijvoorbeeld een boete, taakstraf, gevangenisstraf of een sepot (de zaak werd niet doorgezet, je werd niet vervolgd). Deze gegevens vervallen pas na 20 jaar. Maar dit geldt niet voor zedendelicten, zoals verkrachting en aanranding, deze vervallen nooit. De registratie wordt bijgehouden door de Centrale Justitiële Documentatie, de CJD.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Bij een sollicitatie kan een werkgever vragen om een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’. Het aanvragen van zo’n verklaring kost ongeveer €30,-.

Vanaf april 2004 mag alleen het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag, het COVOG, zo’n verklaring afgeven.

De algemene regel is dat het COVOG zonder verder onderzoek een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ geeft als de persoon in kwestie de laatste 4 jaar geen strafbaar feit heeft gepleegd. Deze algemene regel geldt niet als deze persoon ooit een zedendelict heeft gepleegd of (een gedeelte) van die 4 jaar in de gevangenis heeft gezeten.

Mocht de persoon in kwestie in de afgelopen 4 jaar wel een strafbaar feit hebben gepleegd? Dan bekijkt het COVOG of de strafbare feiten te maken hebben met de baan waarvoor zo’n verklaring wordt aangevraagd.

Het COVOG maakt een risico-afweging als de persoon die baan zou krijgen. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de betrokkene, de zwaarte van het delict en hoe de straf is voldaan.