Jeugdreclassering

Als je met de politie in aanraking komt en je bent tussen de 12 en 18 jaar, dan kun je te maken krijgen met de jeugdreclassering. Als jij bent opgepakt moet de politie dat doorgeven aan de Raad voor de Kinderbescherming. Die bekijkt of het een éénmalige misser was of dat er meer aan de hand is.

In dat laatste geval krijgt de jeugdreclassering de opdracht jou “hulp en steun” te verlenen. De jeugdreclassering maakt een rapport op voor de kinderrechter. In dat rapport staat hoe jij zo snel mogelijk terug op het rechte pad kunt komen.

Heb je als straf gevangenisstraf of de maatregel ‘plaatsing in een inrichting voor jeugdigen’ gekregen, dan begeleidt de jeugdreclassering je terwijl je daar bent. Ben je veroordeeld voor een ernstig misdrijf? Dan word je een half jaar intensief in de gaten gehouden door de jeugdreclasseringswerker.